Werk je aan geluk, dan ervaar je geen werkdruk. Ben je als leerkracht gelukkig, dan voelen kinderen dat. Ze gaan met meer plezier naar school, zitten lekkerder in hun vel en leren gemakkelijker. Jij wordt zo vanzelf de beste leerkracht voor jouw leerlingen. In dit boek krijg je antwoord op de vraag: wat maakt jou gelukkig?

Moet je een ongelukkige leerkracht zijn om het boek aan te schaffen? Nee! Moet je werkdruk ervaren om het boek aan te schaffen? Nee!

Voor wie is het boek?
Het boek is voor meesters, juffen, leraren, leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch conciërges, docenten, voor pabo studenten, voor iedereen

die in opleiding is om voor de klas
te gaan staan en voor ieder ander die werkzaam is in het onderwijs.
Schaf het boek aan zodat je net als alle andere beste leraren van Nederland een gelukkige leerkracht wordt. Dat jij werkgeluk ervaart, dat je een betere werk / privé balans krijgt, dat je met gemak voor de klas staat, dat leerlingen graag bij je zijn en dat alle leerlingen (weer) met meer plezier naar school toe gaan.

Het is een bron van inspiratie voor aankomende leerkrachten, voor ouders en andere leerkrachten. Door de inspiratie die deze leerkrachten geven hopen wij op meer geluk in het onderwijs. Een kind leert nou eenmaal meer van een gelukkige leerkracht!
Als je dat wilt, dan is het boek ‘De gelukkige leerkracht’ geschikt voor jou.